Naším plantážam venujeme zvláštnu pozornosť
Starostlivosti o komunitné plantáže Oxytree venujeme výnimočnú pozornosť a zabezpečujeme starostlivý výber vhodnej oblasti na ich zriadenie. Návrh, vytvorenie a starostlivosť o plantáž uskutočňuje náš tím oddaných špecialistov.
icon
Certifikát
Člen skupiny auditorskej firmy KPMG, spoločnosť KPMG Tanácsadó Kft. preskúmala miesta výsadby a sledovací systém plantáží Oxytree a stanovila, že čísla pridelené jednotlivým stromom zodpovedajú fyzicky existujúcim stromom Oxytree na plantážach a neboli viackrát pridelené.
Poistenie
Naša Spoločnosť uzavrela poistenie na plantáže Oxyprogramu. Poistenie poskytuje ochranu proti živelným pohromám, akými sú sucho, mraz, požiar, víchrica, sneh a ľad atď. Dcérska spoločnosť Generali Group v Maďarsku, Generali Biztosító Zrt., sa zaväzuje odškodniť Spoločnosť za škody vzniknuté kvôli živelným pohromám, ktoré sú zahrnuté v poistení.
Plantáže Oxyprogramu
Počet plantáží Oxytree vytvorených v rámci Oxyprogramu a zelenejúce sa plochy od Oxytree neustále narastá. Pozri si video predstavujúce plantáže a spoznaj spôsob vytvorenia plantáží a členov profesionálneho tímu starajúcich sa o ne.
thumbnail
Publikované
Zdielať
Pre nahliadnutie videa, klikni na tlačidlo prehrať