Oxyprogram
Investícia do budúcnosti

Cieľ Oxyprogramu: založenie plantáží Oxytree, ktoré vytvárajú hodnotu na celom svete.

Naši klienti sa uzatvorením zmluvy o predaji produktov a služieb stanú v priebehu 1+1 cyklu majiteľmi dreva vyťaženého v plantáži, pňa a koreňov.

V rámci Oxyprogramu zabezpečujeme výsadbu, údržbu a ťažbu stromov Oxytree pomocou našich kvalifikovaných odborníkov. Naši klienti sú oprávnení odviezť vyťažené drevo, avšak v prípade potreby naša spoločnosť ponúka aj možnosť výkupu za garantované ceny.

Oxytree, z ktorého sa vyrába kvalitné drevo, absorbuje pri raste 10-krát viac oxidu uhličitého v danom časovom intervale, ako pôvodné stromy, a tak okrem priemyselného použitia hrá dôležitú úlohu aj v redukovaní klimatických zmien. Založením plantáží v rámci Oxyprogramu robíme dôležité kroky k uskutočneniu trvalo udržateľného rozvoja.
Pridať sa do programu je možné zakúpením balíkov Oxyprogramu.

* Brutto cena, obsahuje daň z predaja
** Diskontný ročný výnos pri rátaní s množstvom bežného dreva 50 €/Oxytree + 25 €/koreň

Oxytree je listnatý strom so špeciálnymi vlastnosťami, ktorý je z hľadiska ochrany životného prostredia veľmi užitočný. Na pestovanie pre potreby drevospracujúceho priemysla je úplne vhodný, keďže vďaka svojmu rýchlemu rastu je možné vyťažiť drevo už v 6. roku.

OXYTREE – ZISK Z KVALITY
Jeho kvalitné drevo je vzácnou a žiadanou priemyselnou surovinou.
  • Po výrube znovu vyrastie, a tak dáva drevo opakovane!
  • Koruna a kmeň stromu sú palivovým drevom s vysokou výhrevnou hodnotou.
  • Listy sú ideálne na výživu zvierat a hnojenie.
  • Ide o odolnú rastlinu, ktorá dobre znáša extrémne počasie aj rôzne pôdne podmienky.
"Založenie plantáží Oxytree vytvára hodnotu: značný materiálny zisk a čistejší vzduch. "
Tiborc Andrea
Operatívny úsek - manažer
Carbon Solutions Global