Oxyprogram

Zelená investícia, z ktorej profitujete aj Vy!

V neustále sa meniacom hospodárskom prostredí očakávame plným právom, aby naše úspory prinášali hmatateľný zisk. Predvídateľnosť je pri plánovaní budúcnosti veľmi dôležitá v každej vekovej skupine. Oxyprogram je pre človeka dnešnej doby najideálnejšou investíciou, pretože nielen chráni našu klímu a je ekologicky zameraný, ale zabezpečuje aj vysoký výnos.

Čo je Oxyprogram?

Cieľ Oxyprogramu: založenie plantáží Oxytree, ktoré vytvárajú hodnotu a zabezpečia plánovateľný výnos dreva, a tým aj predvídateľný zisk. V rámci Oxyprogramu zabezpečujeme výsadbu, údržbu a ťažbu stromov Oxytree pomocou našich kvalifikovaných odborníkov, poplatky za tieto služby spolu s cenou sadeníc sú obsiahnuté v cene balíkov Oxyprogramu. Naši klienti sú oprávnení odviezť vyprodukované drevo, avšak v prípade potreby naša spoločnosť ponúka možnosť odkúpenia za garantované ceny.

Naši klienti sa uzatvorením zmluvy o predaji produktov a služieb stanú v priebehu 1+1 cyklu majiteľmi dreva vyprodukovaného na plantáži.

Komu odporúčame Oxyprogram?
  • Tým, ktorým záleží na tom, aby kvalitné vzdelávanie svojich detí nezaťažilo rodinnú kasu.
  • Tým, ktorým záleží na tom, aby mohli žiť šťastne aj vo svojom dôchodkovom veku.
  • Tým, ktorým záleží na transparentnosti, pretože plantáže sú auditované a otvorené návštevníkom.

Drevo je trvalou hodnotou, jeho cena na svetovom trhu sa neustále zvyšuje. Svetový trend investície smeruje k zeleným investíciám, keďže v dnešnej dobe treba brať ohľad na trvalo udržateľný rozvoj.

Pridajte sa aj Vy do Oxyprogramu, investujte do budúcnosti!

Bezpečné finančné pozadie pre dospievajúce generácie
oxytree
oxytree
Značný zisk zo zelenej investície
oxytree
oxytree
Finančná bezpečnosť na bezstarostné roky v dôchodku
oxytree
oxytree