Čo je Oxyprogram?

Cieľ Oxyprogramu: založenie plantáží Oxytree, ktoré vytvárajú hodnotu na celom svete.

Oxytree, z ktorého sa vyrába kvalitné drevo, pri raste absorbuje 10-krát viac oxidu uhličitého v danom časovom intervale, ako pôvodné stromy, a tak okrem priemyselného použitia hrá dôležitú úlohu aj v redukovaní klimatických zmien. Založením plantáží v rámci Oxyprogramu robíme dôležité kroky k uskutočneniu trvalo udržateľného rozvoja.

V rámci Oxyprogramu zabezpečujeme výsadbu, údržbu a ťažbu stromov Oxytree pomocou našich kvalifikovaných odborníkov, poplatky za tieto služby spolu s cenou sadeníc sú obsiahnuté v cene balíkov Oxyprogramu. Naši klienti sú oprávnení odviezť vyťažené drevo, avšak v prípade potreby naša spoločnosť ponúka aj možnosť výkupu za garantované ceny.

Naši klienti sa uzatvorením zmluvy o predaji produktov a služieb stanú v priebehu 1+1 cyklu majiteľmi dreva vyťaženého v plantáži, pňa a koreňov.

Komu odporúčame Oxyprogram?
  • Tým, ktorým záleží na tom, aby kvalitné vzdelávanie svojich detí nezaťažilo rodinnú kasu.
  • Tým, ktorým záleží na tom, aby mohli žiť šťastne aj vo svojom dôchodkovom veku.
  • Tým, ktorým záleží na transparentnosti, pretože plantáže sú auditované a otvorené návštevníkom.

Drevo je trvalou hodnotou, jeho cena na svetovom trhu sa neustále zvyšuje. Svetový trend investície smeruje k zeleným investíciám, keďže v dnešnom dobe treba brať ohľad na trvalo udržateľný rozvoj.

Pridajte sa aj Vy do Oxyprogramu, investujte do budúcnosti!

Bezpečné finančné pozadie pre dospievajúce generácie
oxytree
oxytree
Značný zisk zo zelenej investície
oxytree
oxytree
Finančná bezpečnosť na bezstarostné roky v dôchodku
oxytree
oxytree